JESTEŚ TUTAJ:
WDROŻENIA

Wdrożenia

Dokumenty do pobrania:

Raporty na temat wdrożeń  2007 (M:13-24)

Raport ogólny:

Demonstration_D5-3-13_LODZ_2007_M13-24_FINAL.pdf

Projekt zbiornika Żabieniec:

 DEMO_LODZ_2007_M13-24_Zabieniec Reservoir_FINAL

Pas roślinności na zbiorniku Teresy:

 DEMO_LODZ__2007_M13-24_Vegetation belt_FINAL

Inwentaryzacja drzewostanu w dolinie rzeki Sokołówce:

 DEMO_LODZ_2007_M13-24_Sokolowka Park

Plantacje wierzbowe – GOS:

DEMO_LODZ_2007_M13-24_Willow plantations_FINAL.pdf

Wstępny projekt broszury Sokołówki:

Sokolowka_draft_p1, Sokolowka_draft_p2

Projekt demonstracyjny SWITCH w Łodzi:  SWITCH Demonstration Project Lodz