JESTEŚ TUTAJ:
VISIONING WORKSHOP

Visioning Workshop

1. Program spotkania Visioning Workshop / Visioning Workshop program (17-18.I.08): wersja polska / English version

2. Plan działań SWITCH w Łodzi: City Plan for Lodz

3. Projekt demonstracyjny SWITCH w Łodzi: SWITCH Demonstration Project Lodz

4. Spotkanie członków grupy LA / LA meeting, 28-31.V.2006:  Report (ENG)

5. Spotkanie członków grupy LA / LA meeting, 18-19.I.2007: Raport (PL) / Report (ENG)

6. Spotkanie członków grupy LA / LA meeting, 28-31.III.20007: Raport (PL) / Report (ENG)

7. Plan działań grupy LA w Łodzi: LA Action Plan (2006. X. 20) – Ecohydrology for Integrated Urban Water Management

8. Spotkanie SWITCH scientific meeting w Birmingham: Birmingham 2006

9. Raport dot. rzeki Ner: NER 2006

10. Raport dot. rzeki Sokołówki: SOKOLOWKA 2006