JESTEŚ TUTAJ:
GRUPA LA ŁÓDŹ

Grupa LA Łódź

Grupa Łódź Learning Alliance jest platformą współpracy interesariuszy, wspierającą proces inetgracji sektora wodnego w Łodzi, wdrożeń będących celem projektu EU SWITCH oraz rezultatami jego realizacji w mieście.

Lista Kluczowych Partnerów Łódzkiej Grupy LA / Lodz Key LA Members:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Gospodarki Komunalnej, Oddział Infrastruktury,
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź,
tel.: +48 (42) 638 49 12

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=158&id=40&PHPSESSID=5fdf658c6c26009cf3be7b8833321fff

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Oddział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii
ul. Tymienieckiego 5
90-365 Łódź
tel.: +48 (42) 638 47 13

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=158&id=66&PHPSESSID=2dd095f6c4695432587b5074db70269a

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Strategii i Analiz
ul. Piotrkowska 110
90-004 Łódź
tel.: +48 (42) 638 44 42

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=158&id=121

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Piotrkowska 110
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 43 84

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=158&id=126

Urząd Miasta Łodzi
Biuro ds Realizacji i Nadzoru Inwestycji
ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, tel. +48 638 48 99

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=158&id=17635&PHPSESSID=9c23d015ed9a5cc36b0f22bca921ed76

Katedra Ekologii Stosowanej
Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź
tel: +48 (42) 635 44 38

www.biol.uni.lodz.pl/~kes/index.html

Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN

ul. Tylna 3, 90-364 Łódź
tel.: +48 (42) 681 70 07

www.mcepan.lodz.pl

ERCE – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii p/a UNESCO w Łodzi,

ul. Tylna 3, 90-364 Łódź
tel.: +48 (42) 681 70 07

www.erce.unesco.lodz.pl

Politechnika Łódzka
Katedra Inżynierii Środowiska,
Al.Politechniki 6
Łódź
tel.: +48 (42) 631 35 17, 631 35 23

www.p.lodz.pl/bais/_katedry/k69

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp z.o.o.,

ul. Sanitariuszek 66 93-469 Łódź

tel.: +48 (42) 640 47 80

http://www.gos.lodz.pl/

ZWiK – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi,
ul. Wierzbowa 52
90-133 Łódź (budynek A, pok. 10)
tel.: +48 (42) 678 18 79, (042) 677 82 02

www.zwik.lodz.pl

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
Pracownia Zagospodarowania Terenów Otwartych,
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź,
tel./fax: +48 (42) 630 57 69 do 72

http://bppwl.lodzkie.pl/mainpage.php?section=info&menu=workshops&show=open

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Wydział Monitoringu
ul. Piotrkowska 120
90-006 Łódź 
tel.: +48 (42) 633 33 43

www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=8

Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha,
ul. Jaskrowa 15
91-480 Łódź 
tel.: +48 (42) 657 64 21

www.sp172.edu.lodz.pl

Gimnazjum nr 15 w Łodzi,
ul. Sowińskiego 50/56
91-485 Łódź 
tel./fax: +48 (42) 616-81-24

www.gim15.szkoly.lodz.pl

Eko-Kom Sp.z o.o.
ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 100
91-341 Łódź
tel.: +48 (42) 612 25 88

www.ekokom.pl

WZMiUW – Wojewódzki Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi,
ul. Solna 14
91-423 Łódź 
tel.: +48 (42) 632 28 43, 630 31 04

www.melioracja.lodz.pl

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.,
ul. Piotrkowska 190
90-368 Łódź
 tel.: +48 (42) 66 49 100

www.lsi.net.pl

Łódzki Zakład Usług Komunalnych,
ul. Nowe Sady 19
94-102 Łódź
 tel.: +48 (42) 272 34 50

www.lzuk.lodz.pl/lzuk

Łódź Destination Alliance
tel.: +48 (42) 630 59 00, 630 59 10

www.destinationlodz.pl

AQUAPROJEKT, s.c.,
ul. Gdańska 112
90-507 Łódź

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi,
ul. Tymienieckiego 5,
90-365 Łódź