JESTEŚ TUTAJ:
BŁĘKITNO ZIELONA SIEĆ

Błękitno Zielona Sieć

Błękitno Zielona Sieć to koncepcja urbanistyczna sformułowana w oparciu o teorię ekohydrologii, zakładająca stworzenie oplatającej całe miasto spójnej sieci połączonych ze sobą parków miejskich. Sieć zintegruje ze sobą kąpieliska, lasy, tereny zielone, obiekty sportowe i inne miejsca relaksu i wypoczynku łodzian. Najważniejszym elementem spajającym Błękitno Zieloną Sieć staną się zrenaturyzowane doliny łódzkich rzek. Otoczone pięknymi parkami malownicze i czyste rzeki, bezpieczne i atrakcyjne kąpieliska oraz sieć wysokiej jakości ścieżek rowerowych sprawią, że wszyscy mieszkańcy naszego miasta zyskają możliwość codziennego, zdrowego ruchu na świeżym powietrzu. Lepsza dostępność terenów zielonych i ich połączenie w spójną sieć będzie najlepszą zachętą do sportu (np. jazdy na rowerze i spacerów) dla wielu Łodzian. Ponadto dzięki zadbanej zieleni poprawie ulegnie mikroklimat miasta (redukcja alergii i astmy) a także jego estetyka i wizerunek.

Dzięki realizacji tego zamierzenia Łódź może stać się zieloną metropolią – miastem atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców jak i turystów, którego władze dbają o ekologię i zdrowie ludzi. Idea Błękitno Zielonej Sieci powstała w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii (ERCE) pod auspicjami UNESCO w Łodzi (Zalewski, Wagner 2009).

Pierwszym przykładem wprowadzania w życie tej idei jest opracowany w ERCE i realizowany przez Urząd Miasta projekt renaturyzacji rzeki Sokołówki dokonywany w ramach projektu Komisji Europejskiej – SWITCH.

Sokołówka to rzeka, która przepływa przez Park A. Mickiewicza, tworząc stawy. Jest ona odbiornikiem wody z kanalizacji deszczowej, przez co przyjmuje zanieczyszczenia spłukiwane z ulic. Projekt opracowany przez specjalistów z ERCE zakłada budowę ekohydrologicznego sekwencyjnego systemu biofiltracyjnego. Będzie to system zbiorników i biologicznych filtrów, który wykorzystując naturalne procesy oraz przy zastosowaniu biotechnologii ekologicznych oczyści wodę rzeki tak, że w jej dolnym biegu będzie można założyć nowe miejskie kąpieliska. W dolinie Sokołówki planowane jest utworzenie parku – zielonego korytarza rekreacyjnego łączącego Las Łagiewnicki z Lasem Grotnickim, który stanie się miejscem wypoczynku, sportu i rekreacji dla wielu łodzian.

Kolejnym krokiem do realizacji koncepcji Błękitno Zielonej Sieci będzie realizacja projektu finansowanego przez Urząd Miasta Łodzi „Błękitno – Zielona Sieć jako kształtowanie siedlisk przyrodniczych i poprawa jakości zasobów wodnych dla funkcjonalno – przestrzennego kształtowania zasobów miasta” Celem projektu jest naukowe opracowanie tej idei i rozwinięcie jej w szczegółowe koncepcje przyrodniczo urbanistyczne na wybranych – pilotażowych fragmentach miasta. Aby tego dokonać konieczna jest integracja istniejących w naszym mieście koncepcji ochrony przyrody i koncepcji funkcjonalno – przestrzennych opartych o elementy przyrodnicze, a także rozpoznanie potencjalnych walorów funkcjonalnych terenów objętych tymi koncepcjami oraz harmonijne wpisanie ich w przestrzeń miasta. Projekt ten będzie realizowany w latach 2009 – 2010.

Błękitno Zielona Sieć nie jest jedynie koncepcją urbanistyczną, jej podstawę stanowi integracja aspektów hydrologicznych, ekologicznych a także perspektyw rozwojowych miasta (foresight).

Przy sformułowaniu koncepcji Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii p/a UNESCO współpracowało z Uniwersytetem Łódzkim, Urzędem Miasta Łodzi, Instytutem Medycyny Pracy, Uniwersytetem Medycznym oraz Instytutem Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym.

STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ODBYTE SPOTKANIA („BŁĘKITNO-ZIELONY” LEARNING ALLIANCE)

Dnia 28 maja 2009, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ na ul. Tymienieckiego 5 w Łodzi, odbyło się spotkanie którego tematem było „Błękitno Zielona Sieć” – zagospodarowanie przestrzeni miejskiej dla poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju Łodzi.” Raport z tego spotkania oraz lista obecnych na spotkaniu gości możliwe do pobrania poniżej:

ZałącznikWielkość
bz-siec_28-05-2009_sprawozdanie.doc487 KB
bz-siec_28-05-2009_lista.doc473.5 KB