JESTEŚ TUTAJ:
SWITCH W POLSCE

SWITCH w Polsce

Ekohydrologia terenów miejskich

Postęp jaki dokonał się w ostatnich latach w naukach o środowisku dzięki integracji różnych dyscyplin wiedzy (np. ekohydrologia) umożliwia nowe systemowe podejście tworzące naukowe podstawy dla wielofunkcyjnego wykorzystania rzek w mieście, łącząc na zasadzie synergii aspekty gospodarcze, społeczne, ekologiczne i zdrowotne. Takie systemowe podejście nie tylko umożliwi osiągniecie dobrego stanu ekologicznego ekosystemów wodnych wymaganego przez Ramowa Dyrektywę Wodną UE do 2015 r., ale stanowi zarazem poważne narzędzie dla zrównoważonego rozwoju.